Komt een vrouw bij de dokter...

Vrouwen krijgen vaak niet de juiste zorg omdat er onvoldoende kennis is over man/vrouw-verschillen in de gezondheidszorg 
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, de kwaliteit van leven te verhogen én minder onnodige zorgkosten te maken, moet er meer erkenning komen voor verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit was de inzet van de Landelijke Publieksdag Gezondheidszorg M/V van 26 november 2016, georganiseerd door Zus&Zorg in samenwerking met VUmc-interventiecardioloog Yolande Appelman en gynaecoloog Wouter Hehenkamp.

Women’s Health Research Fund

De ochtend stond in het teken van de opening van het Women’s Health Research Fund, dat werd gelanceerd met een fantastische speech van Gerdi Verbeet, de ambassadeur van het nieuwe fonds. Sinds vrouwen actief participeren in de maatschappij zijn vooral de vrouwspecifieke problemen zoals menstruatie- en overgangsklachten ook aanwezig op de werkvloer. Maar helaas mag er vaak niet over gesproken worden. Dit zou toch echt anders moeten. Immers, het is belangrijk in het leven van een vrouw en heeft ook zijn weerslag op de (privé- en werk-)omgeving. Verzuim op het werk kan voorkomen worden door aandacht en begeleiding.

Verrast door de overgang

Menopauze was ook het onderwerp van het nieuwe boek van Isa Hoes en Medina Schuurman Te Lijf, dat vorige maand werd uitgegeven. Medina kwam zelf vertellen hoe verrast ze was door ‘de overgang’ en dat ze letterlijk niet wist wat voor impact dat zou hebben op haar leven. 


De ochtend werd begeleid door Jannet Vaessen, directeur van WomenINC, de organisatie die penvoerder is van de Alliantie Gender&Gezondheid en in Nederland dit onderwerp agendeert. Op het gezondheidsplein stonden diverse kraampjes met producten en informatie over gezonde leefstijl en voeding. Ook was er gelegenheid voor een speeddate met de medisch specialist.

Een vrouwelijk hartinfarct is anders

In de middag waren er presentaties van specialisten die vertelden over m/v-verschillen binnen diverse ziektebeelden. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat symptomen van een hartinfarct bij vrouwen minder goed herkend worden, omdat zowel vrouwen als artsen dit beeld minder goed herkennen. Een bepaalde vorm van reuma wordt bij vrouwen gemiddeld 5 jaar later vastgesteld, omdat het ziektebeeld zich bij vrouwen anders openbaart. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen waarbij duidelijk is dat we bij symptomen, behandeling en diagnostiek te lang uit zijn gegaan van de mannelijke norm. Deze dag is voor velen een start om zich verder te verdiepen en met een andere bril te kijken naar het vrouwenlichaam. Immers: we wisten allang dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen, toch?

Wilt u onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen steunen?

IBAN: NL 46 INGB 000 000 4818
Ten name van:  Stichting VUmc Fonds, Amsterdam
Onder vermelding van:  WHRF  Hart- en vaatziekten vrouwen. 

Tekst Yolande Appelman, interventiecardioloog VUmc, Regiegroep Gender&Health

Contact

Copyright ©2017 Zus & Zorg Powered by FiloLabs